دوره الگوریتم موفقیت فردی - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی