عضویت سالانه آکادمی ثروتمندان مدرن - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی